Hlava, největší (ne)přítel člověka, 3. vydání

v kategorii: blog


HLAVA NEJVĚTŠÍ (NE)PŘÍTEL ČLOVĚKA, 3. vydání

Když jsem se v 80. letech věnoval sportovnímu šermu, netušil jsem, jak je možné, že jsem v určitých situacích předem věděl, co můj soupeř udělá. Byla to náhoda? Uhodl jsem to? Dnes už víme, že naše zrcadlové neurony mají schopnost z drobných informací, které získáme podvědomým pozorováním, automaticky simulovat, co náš protějšek v příští chvíli udělá, a zařídit se podle toho. Schopnosti našeho podvědomí jsou obrovské, a neurovědecký výzkum nám pomalu odhaluje jeho potenciál. Náš intelekt a naše kognitivní schopnosti jsou ale dvousečná zbraň, která se může lehce obrátit proti našim vlastním zájmům, aniž bychom si toho byli vědomi.

Témata, kterým se v následujících textech věnuji, jsou zaměřena na identifikaci oblastí, ve kterých změnou myšlení a změnou přístupu k různým životním situacím můžeme zvýšit naše šance na úspěch, ať už se jedná o sport, profesní nebo osobní život.

Obsah knížky těží převážně z kurzů koučinku, které od roku 2012 pořádám pod názvem Mindset Coaching. Lidé, kteří kurzy absolvují, používají metody obsažené v následujících kapitolách ke zlepšení práce s vlastním myšlením. Pozitivní výsledky se začnou dostavovat většinou velmi rychle, ať už se jedná o vztahy v rodině, v práci nebo ve sportu. Nejde ale o měřitelný úspěch ve formě peněz, počtu medailí a podobně. Prvořadým cílem této knihy není dopomoci vám k lepší kariéře, většímu bohatství nebo vítězství, ať už v čemkoliv. Tím, že začnete o sobě, o ostatních a o životě vůbec přemýšlet jiným způsobem, se vám podaří najít si svou vlastní cestu a užívat si ji. Velkého nebo malého úspěchu pak dosáhnete bez větší námahy, téměř automaticky, aniž byste se museli extra snažit. Lepší kariéra, sportovní výkon nebo více peněz se pak dostaví jako vedlejší produkt změny vašeho postoje.

Naše myšlení často vytváří blokádu na naší cestě k úspěchu. Chováme se pak způsobem, který nepodporuje dosažení našich cílů nebo je přímo nasměrováno proti našim vlastním zájmům.

Jeden z důvodů, proč někdy sabotujeme sami sebe, je vytváření ochranného mechanismu proti eventuálnímu neúspěchu. Jsou to myšlenky jako „nepočítám s tím, že to zvládnu, abych nebyl později zklamaný”. Tím často vytváříme sebenaplňující se proroctví, které podvědomě působí na naše chování. Může to znamenat, že se chováme příliš defenzivně, chybí nám stoprocentní odhodlanost překonávat překážky nebo nejsme dostatečně uvolnění, abychom mohli podat optimální výkon.

Někdy jsou sabotující myšlenky také reflexí toho, že podvědomě chceme něco jiného, než jsou naše vědomé cíle, nebo je náš cíl v rozporu s hodnotami, které vyznáváme. Jedná se o konflikt mezi našimi podvědomými tužbami na jedné straně, a cíli, které chceme vědomě dosáhnout, na straně druhé. Ty přebíráme často od lidí kolem nás, ze sociálních sítí nebo reklamy. Tento mentální konflikt pak v konečném důsledku vede k chování, které je příčinou špatných rozhodnutí, neefektivního jednání, které vede k neúspěchu.

Často nám také chybí sebedůvěra, podceňujeme naše schopnosti, jsme k sobě přehnaně kritičtí, permanentně se srovnáváme s ostatními a jsme přesvědčeni, že kriticky nás vidí i naše okolí. Je možné, že nejsme schopni konstruktivně reagovat na negativní okolnosti a agresivní chování lidí kolem nás. S tím souvisí špatná kontrola naší nálady, impulsivní chování a neschopnost si bez emocí rozmyslet důležitá rozhodnutí.

Život nám stěžují i určité negativní vlastnosti a návyky, jako je nerozhodnost, nekritické přebírání názorů z okolí, přehnanýperfekcionismus nebo potíže přiznat omyly a chyby. Vyhýbání se kritickým situacím a konfliktům a neschopnost plánovat a anticipovat důsledky našeho chování jsou další příklady bariér na cestě k úspěchu. Často také svádíme neúspěchy na ostatní, neustále lamentujeme nad negativními okolnostmi, smůlou v životě apod.

Vše se tak odvíjí od kontraproduktivních myšlenek typu „prostě nejsem dostatečně dobrý, to nepůjde, to neumím, teď nemám čas, ještě nejsem připraven na změnu atd.“ Soustředíme se hlavně na to, co nejde nebo co nefunguje. Určitě znáte ten typ lidí, kteří vám sáhodlouze vysvětlují, proč něco nejde a soustředí se hlavně na problémy a ne na jejich řešení.

Další informace