EFT – Emotional Freedom Technique

v kategoriích: blog, Zdraví


Metoda EFT (Emotional Freedom Technique) nebo také “Tapping Therapy” je podle mě velmi účinná forma aktivní meditace a terapie, se kterou mám desetiletou pozitivní zkušenost. Pomohla mi mimo jiné překonat deprese a nespavost. Metoda pomáhá zvládat emoce a negativní myšlenky, používá se ke snížení stresu a úzkosti. V Americe se řadí do “evidence-based” praktik proti úzkostem, depresím, fobiím a PTSD.* V praxi tato terapie vypadá tak, že kombinuji slovní opakování problému (negativní emoce, myšlenky,…) a poklepávání na meridiány. Touto aktivitou pomáhám mozku a tělu uvolňovat stres přes regulaci centrálního nervového systému a zbavování se negativních myšlenek a emocí. Domnívám se, že propojení koučinku a terapie EFT může být prospěšné pro klienty health kouče díky zpracování podvědomých blokád.

Na začátku koučinku chci klienta navést k tomu, aby se zastavil a prozkoumal jeho aktuální situaci a podpořila ho k uvědomění si jeho “startovací čáry”. V dnešní době, kdy jsou lidé odpojeni sami od sebe může už tento první krok být pro některé výzvou. Pomocí koučovacích otázek může koučovaný přijít k uvědomění, že neví jak se cítí a že nevnímá své myšlenky. V takové chvíli mohu navrhnout metodu EFT, klientovi vysvětlit v čem spočívá a s jeho svolením poklepávat na meridiány na jeho ruce, hlavě a hrudi a opakovat jeho formulaci překážky např. “I přestože nevím jak se cítím a nevím kde se nacházím, mám se rád/a a přijímám se takový/á jaká jsem.” Klient by měl tato slova opakovat se mnou nebo pokud je mu to nepříjemné, tak alespoň v duchu. Tím, že klientovi pomohu napojit se na vlastní emoce přes “ťukání”, mohu u něj podpořit a nastartovat proces sebepoznání.

Sebepoznání je skvělým startem ke změnám. Při koučinku si klient začíná uvědomovat jaké změny by chtěl provést ve svém životě. Cesta ke změnám je ovšem velmi těžká a v cestě stojí nespočet překážek. Může se jednat o únavu, velkou sílu nezdravých návyků nebo ztrátu motivace. Ať už se jedná o cokoliv, metoda EFT může být pomocníkem v redukci překážek. Můžu ji aplikovat přesně na míru klientových potřeb. Stačí dávat pozor na to, co přesně říká a pomocí koučinku odhalit jaké překážky mohou stát zrovna v jeho cestě. Odbourání překážek může pomoci ve fázi krize motivace nebo předejít, zmírnit či zkrátit fázi relapsu.

Jak už jsem zmínila v první větě této práce, EFT je podle mě formou aktivní meditace. Práce se stresem je důležitou součástí koučinku zdravého životního stylu a meditace je udržitelným způsobem jeho redukce. Podle vědeckých studií má “ťukání” měřitelné tělesné výsledky, účastníkům studií se při terapii EFT snižovala tepová frekvence, krevní tlak a hladina kortizolu. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že “ťukání” samo o sobě může být účinnou strategií proti stresu.

Výsledkem koučinku by měla být akce. Cesta k ní ale může být pro některé poměrně zdlouhavá, což je samozřejmě v pořádku, pokud se klient alespoň po malých krůčcích posouvá vpřed. Byla by ovšem škoda tento zásadní krok ke zdravému životnímu stylu nepodpořit. Při revizi akce z předchozího sezení se s klientem podíváme na to, jak se mu daří změny do jeho běžného života implementovat a pokud není klient se svými výsledky spokojen, mohu opět navrhnout podporu procesu pomocí metody EFT. Na formulaci “ťukací věty” si přijde klient sám díky koučování. Může znít například takto: “I přestože nemám sílu a vůli dělat změny ve svém životě.” Díky koučovacím otázkám se můžeme dostat až k tomu, že má klient pocit, že mu síly a energii bere okolí a že mu možná někdy někdo řekl, že nemá vůli a on si to vzal za své. Tohle všechno můžeme s klientem “vyťukávat”. Tady už koučovací sezení hraničí s terapií, věřím ale, že se metodou EFT nedá ublížit, klient si totiž vlastně každou ˇťukací větu” zformuluje díky koučinkovým otázkám úplně sám.

Metoda EFT v sobě zahrnuje jak terapeutickou, tak aktivní meditační složku. Kouč ji může zapojit od úplného začátku koučování, přes všechny fáze koučinkového sezení až po redukci stresu. Může klientovi pomoci překonat překážky tak, aby mohl konečně začít činit. Terapie se může aplikovat na všechny aspekty klientova života, kde je žádoucí změna, od jeho myšlení, emocí, přes jeho vztahy (jak mezilidské, tak například vztah k jídlu, k pohybu, k vlastnímu tělu). Kombinace koučování a EFT propojí vytáhnutí informací z klientova podvědomí (pomocí koučinku) a jejich zpracování (pomocí EFT). V tom já osobně vidím obrovský přínos obohacení koučovacího sezení o EFT.

Autorka: 

Nela Píchalová, absolventka Akreditovaného kurzu koučinku zdravého životního stylu, Telefon: 724438002, E-mail: nelapichalova@gmail.com

a co na to ChatGPT:

“Emotional Freedom Technique (EFT) nebo také Tapping Therapy je alternativní terapeutická metoda, která kombinuje prvky psychoterapie s akupresurou. Základem této metody je přesvědčení, že negativní emocionální stavy jsou způsobeny narušením toku energie v těle a že aplikace tlaku na určité body může tento tok energie obnovit a tím zmírnit negativní emoce.

I když existuje několik klinických studií, které zkoumají účinnost EFT, vědecký základ této metody je stále diskutabilní. Některé studie naznačují, že EFT může být účinný při snižování symptomů úzkosti, deprese a traumatických zážitků. Nicméně, většina z těchto studií má několik omezení, jako jsou malý počet účastníků nebo chybějící kontrolní skupiny.

Z hlediska neurovědy a fyziologie existuje několik teorií, jak by EFT mohlo fungovat. Například, aplikace tlaku na určité body může aktivovat nervový systém a stimulovat uvolňování endorfinů a dalších chemických látek, které mohou snižovat bolest a zlepšovat náladu. Další teorie naznačují, že EFT může ovlivňovat funkci limbického systému a snižovat reakci na stresové situace.

Celkově lze říci, že i když existuje několik teorií, jak EFT může fungovat, vědecký základ této metody zůstává stále nejasný a vyžaduje další výzkum.”