Jak zvládat novoroční předsevzetí

v kategorii: blog


Novoroční předsevzetí mohou být dobrá věc, ale záleží na tom, jak k nim přistupujeme a jak je zvládáme. Mohou podporovat stanovení nových cílů, což je první krok k osobnostnímu růstu a úspěchu. Začátek nového roku může sloužit jako motivační vzpruha, která nám pomáhá soustředit se na to, čeho chceme dosáhnout. Předsevzetí se často točí kolem sebezdokonalování, zdraví, kariéry, vzdělání nebo vztahů a vybízejí k zamyšlení nad naším dosavadním způsobem života. Nový rok přináší pocit nového začátku, což může mít motivační efekt.

Lidé si ale často dávají nerealistické nebo vágní cíle, což může vést ke zklamání a opouštění předsevzetí. Společenský humbuk kolem novoročních předsevzetí může někdy vytvářet zbytečný tlak. Mnoho předsevzetí tak rychle upadnou v zapomnění, nebo se jich brzy vzdáme kvůli nedostatku plánování nebo nerealistickým očekáváním. Nedodržení předsevzetí tak někdy může vést k negativním pocitům vůči sobě samému. Zaměření se pouze na nový rok, může zastínit důležitost neustálého zlepšování se v průběhu celého roku.

Aby vaše předsevzetí fungovala:

  • Stanovte si jasné, dosažitelné cíle.
  • Rozdělte svůj cíl na menší, zvládnutelné kroky a naplánujte si, jak každého kroku dosáhnete.
  • Pravidelně sledujte svůj pokrok a upravujte své strategie dle potřeby.
  • Buďte otevření změnám svých cílů podle toho, jak se mění okolnosti nebo vaše priority.
  • Pochopte, že neúspěchy jsou součástí procesu. Nevzdávejte to!

Novoroční předsevzetí mohou být prospěšná, pokud se k nim přistupuje s realistickými očekáváními a pevným plánem. 

Dobrý nástroj jak přistoupit ke zlepšování jsou koučinková cvičení Mindset.