Jak dosáhnout (těch správných) cílů

v kategorii: blog


Cíle nebo hodnoty?

Většina systémů, které se zabývají definicí cílů, se soustředí na jejich technické aspekty. Známý je například SMART-Systém. Cíle by podle toho měly být

S – Specifické
M – Měřitelné
A – Dosažitelné (Attainable)
R – Relevantní a pro vás prospěšné (Rewarding).
T – Časově omezené

To, že si definujeme cíle, které splňují tato kritéria, ještě neznamená, že budeme schopni jich dosáhnout.  Musíme mít tu správnou motivaci. Je třeba si proto rozmyslet:

Jaké hodnoty vyznávám?
Jaké mám priority?
Proč chci toho cíle dosáhnout?

Neúspěch zaručen

Zjistíte-li konflikt mezi cílem, hodnotami a prioritami a nevíte, proč chcete toho cíle dosáhnout, bude vaše motivace k jeho splnění nízká a neúspěch téměř jistý.
Cíl tedy musí být v souladu s hodnotami, prioritami a musí být jasné, proč ho chceme dosáhnout.

Změnu musíte chtít

Dosažení osobních cílů většinou úzce souvisí s řadou změn, se kterými musíme začít sami. A to nejde, aniž bychom znali odpověď na otázku:

Co chci změnit?

Proč to chci změnit?

Jsem to opravdu já, kdo to chce změnit, nebo mne do toho tlačí okolí?

Minulost hoďte za hlavu

Náročné cíle/zásadní změny (takové, které by vám měly změnit život) vyžadují, nenechat se ovlivnit tím, co se odehrálo v minulosti, nebo tím co děje kolem. Pokud si necháte diktovat cíle minulostí či okolím, nemůžete očekávat dramatickou změnu. Většina lidí sice „má zájem” něco v životě změnit. Takový přistup, ale znamená, že budete dál dělat to, co je pohodlné. Nebude se vám chtít vybočit z davu a nedělat to, co dělají všichni. Nebudete ochotni opustit svoji „zónu komfortu” a jít proti proudu. Pokud se budete chovat tak, jak se chová většina lidí, nemůžete očekávat, že se v dosažení svých cílů budete lišit od průměru.

Podvědomí zavazuje

Cíl by měl být co možná nezřetelnější. Měli byste vědět, čeho chcete dosáhnout a do kdy to hodláte stihnout. Skvělé jsou cíle, které se dají změřit. Jen tak zjistíte, jestli jste jich dosáhli.

Výzkumy potvrzují, že čím detailněji jste schopni váš cíl popsat, nebo si ho představit (vizualizace -sport), tím větší je pravděpodobnost, že ho dosáhnete.

Podobného výsledku dosáhnete i tím, že si cíl detailně popíšete. Podvědomě se tím zavážete cíle dosáhnout.

Riziko se vyplácí

Další zkoumání dokazují, že rozhodování ovlivňují iracionálních sklony. Jedním z nich je averze k riziku. Mozek není intuitivně schopný počítat s riziky. Například existence mnoha pojistek je nesmyslná, stejně tak strach z létání. Pravděpodobně to souvisí s tím, že se při evoluci prosadili hlavně opatrní jedinci. Dnes se ale jít do kalkulovaného rizika často vyplácí. Pokud chceme tedy něčeho mimořádného dosáhnout, musíme být ochotni nést s tím spojená rizika. Důležité je, aby rizika, která podstupujeme, byla dobře kvantifikovatelná, a aby vztah mezi tím co můžeme získat a tím, co můžeme ztratit, dával smysl.

Bez strategie zmizí cíl

Vybrat si náročný cíl nestačí. Je třeba mít jasnou strategii. Znamená to, pokusit se definovat vše, co je třeba (peníze, čas, vědomosti, nástroje etc.) a vše, co budete muset dělat, abyste se svému cíli přiblížili. Zásadní je  připravit z těchto faktorů akční plán a určit procesy, kterých se držet. Nikdy nelze vše naplánovat tak, aby se zohlednily všechny eventuality. Jednou musíte udělat čáru a začít realizovat svůj plán. Spoustu věcí, které jste zapomněli, vyřešíte za pochodu. AKCE!

Neuhnout z cesty

I když budete mít skvělou strategii, neznamená to, že cíle dosáhnete.  Jistotu nebudete mít nikdy. Naplnění cíle nezávisí jenom na vás ale vždy i na řadě externích faktorů, které nelze mít pod kontrolou (vývoj ekonomiky, inovace etc.). Změnit však můžete to, co pod kontrolou máte – myšlení, chování, zvyklosti a činy. To vše musí směřovat k cíli. Pokud se pak budete držet správně zvoleného procesu (to jsou všechny ty dílčí kroky na cestě k mému cíly), výrazně tím zvýšíte šance, že cíle dosáhnete. Takový přístup se aplikuje například v oblasti vrcholového sportu  – zisk zlaté medaile nelze naplánovat. Můžete si ale připravit strategii a tréninkový plán (procesy). Pokud ho bude držet, vaše šance vzrostou. A když ne, nemusíte si nic vyčítat, udělali jste vše, co jste mohli.

Přepište své bloky!

Jde o kombinaci myšlenek a pocitů, která vytváří překážku na cestě k úspěchu a vytváří vzory chování, které směřují proti našim zájmům. Nejdříve je potřeba prozkoumat oblasti chování, které nám brání, abychom postupovali tak, jak si přejeme. To znamená, že si musíme uvědomit, jaké myšlenky se nám honí hlavou, jak se rozhodujeme, jak se v daných situacích chováme a… jaké to má pro nás následky.

Co takové chování spouští? Můžou to být různé okolnosti – něčí chování, konkrétní místo či věc nebo stres.  Naše rozhodování a z toho vyplývající chování je často důsledkem „programů” zafixovaných v našem podvědomí. Ty jsme získali většinou v dětství od rodičů nebo lidí v našem okolí. Dobrá zpráva je, že je možné je změnit respektive přepsat. Nástroj vhodný k tomuto účelu je vizualizace, kterou používají vrcholoví sportovci. Podvědomí nerozpozná realitu od klamu. Pokud si tedy budeme představovat sami sebe, jak se v pro nás problematických situacích, chováme vynalézavě, podaří se nám destruktivní mentální procesy zrušit a nahradit je pozitivními. Chce to ale pravidelný denní trénink (většinou stačí pár minut).