Asertivita na pokračování – 3. díl – Reakce na kritiku

v kategorii: blog


Reakce na kritikuPasivní reakce na kritiku

Pokud jsme převážně pasivní, může pro nás být těžké správně na kritiku reagovat. Možná se utíkáme schovat, jsme zranění a zmatení. Možná souhlasíme s jakoukoli kritikou – oprávněnou i neoprávněnou. A pak si ji vyčítáme. Například: „Ano, máš pravdu, jsem k ničemu, musím s tím přestat.“ Máme skon vnímat kritiku chování jako odmítnutí naší osoby. Taková reakce může vést k depresi, úzkosti a nízké sebeúctě. Máme pocit, že svět je kritický, a s každou výtkou souhlasíme.

Další variantou je kritice se zasmát a ještě si přisadit podle hesla: „Když se zkritizuji víc, bude z toho vtip a nikdo si nevšimne, že mi to ublížilo.“ Z dlouhodobého hlediska má tento přístup stejný dopad jako otevřený souhlas s každou výtkou.

Agresivní reakce na kritiku

Pokud máme sklony k agresivním reakcím, nejspíš budeme kritiku vnímat jako osobní útok. Proto zaujímáme obranou pozici a někdy můžeme i sami zaútočit. Například: „Co si to

dovoluješ? Já nejdu pozdě. To ty vždycky chodíš pozdě.“ Taková reakce může vést ke konfliktu a nárůstu agresivity, která se poté obrátí v depresi a nízkou sebeúctu.

Asertivní reakce na kritiku

Pokud na kritiku reagujeme asertivně, dokážeme rozlišit konstruktivní a destruktivní kritiku a adekvátně reagovat. Chápeme, že kritika našeho chování nutně nevypovídá nic o naší osobě. Nestavíme se do obrany, nezlobíme se, nikoho neobviňujeme, nejsme ublížení ani neutíkáme. Zachováme klid a kritiku přijmeme bez negativních emocí.

Proč na kritiku nereagujeme asertivně? Škodlivá přesvědčení o kritice

Stejně jako u jiného neasertivního chování se i tady často projevují škodlivé myšlenky. Některé z nich jsou:

 • Když mě někdo kritizuje, znamená to, že jsem hloupý(á).
 • Kritizují mě, už mě určitě nemají rádi.
 • Mají pravdu, udělal(a) jsem to špatně. Nic neudělám dobře, jsem k ničemu.
 • Nemůžu je kritizovat, protože mě pak nebudou mít rádi.
 • Jak se opovažuje říkat mi, že jsem udělal(a) chybu. Nemá na to nárok.
 • Stejně je to blbec, nebudu ho poslouchat.
 • Když se zkritizuji ještě víc a převedu to do žertu, nepoznají, že mi to ublížilo.

Asertivní reakce na kritiku: Užitečnější myšlení

Tady jsou užitečnější a asertivnější myšlenky, které mohou nahradit ty méně asertivní, které máte dosud. Pamatujte, že můžete využít i deník myšlenek nebo behaviorální experiment, abyste takových asertivnějších přístupů vymysleli ještě více.

 • Pokud jsem udělal(a) něco špatně, neříká to nic o tom, jaký jsem člověk. Musím oddělit svou osobnost a své chování.
 • Co se z kritiky můžu naučit? Většinou je kritika alespoň částečně založená na pravdě. Může se zdát negativní, ale přináší příležitost něco se naučit a zlepšit se.
 • Mám právo dát ostatním najevo, když mě jejich chování zraňuje, obtěžuje nebo rozčiluje.
 • Přímá odezva může vycházet ze snahy pomoci.

mindsetguruNová kniha Ivana Černohorského: HLAVA NEJVĚTŠÍ (NE)PŘÍTEL ČLOVĚKA, Ilustrovaný manuál pro každodenní šílenství

O čem je? Kniha vám pomůže pracovat s vlastními myšlenkami k vašemu prospěchu a zároveň vidět život z trochu jiné perspektivy. Posedlost úspěchem by mělo nahradit nadšení pro věci, kterými se zabýváte, které vás zajímají a baví. Uvědomíte si, že tlačit silou sám na sebe a na lidi kolem vás zřídkakdy přináší nějaký pozitivní efekt. Tím, že budete sami v lepší pohodě a budete kolem sebe šířít dobrou náladu, zlepšíte nejen vztahy s lidmi ve vašem okolí, ale věci se vám budou automaticky lépe dařit a dostaví se i kýžený úspěch.


Online kurz koučinku – Mindset Coaching® Distanční kurz (e-learning) pro budoucí kouče a všechny, kteří používat metody mentálního koučinku v profesním nebo osobním životě a ve sportu | ca. 60 hodin distančně (e-learning) | Certifikát: Mindset Coach® | Začátek kdykoliv | Cena: 9.990,- Kč