Koučink jako nástroj leadershipu

v kategorii: blog


Mindset13Každý člověk je od přírody nastaven tak, že si chce zachovat autonomii, to znamená zejména svobodu volby. Pokud má někdo pocit, že se ocitl v situaci, v níž jsou jeho alternativy výběru někým nebo něčím silně omezovány, anebo že je tlačen k převzetí názoru někoho jiného, může se u něj objevit reaktance – tedy podvědomá opačná reakce, která vede k tomu, že se pod nátlakem zablokuje. Přesvědčení, ke kterému je tlačen, ze zásady odmítá a naopak v sobě fixuje svůj původní názor nebo pohled na věc. Nátlak tedy může často způsobit pravý opak toho, co je jeho cílem.  Metody koučinku jako je pohled na věci z různých perspektiv, posilování silných stránek, stanovování priorit a životních cílů, vypořádávání se s těžkostmi, překonávání mentálních bloků, stresu a obav atd. se dají využít nejen při práci na rozvoji sebe sama, ale také při práci na rozvoji druhých – jako jeden z nástrojů leadershipu. Hlavní benefit spolupráce tohoto charakteru spočívá v tom, že nikomu nevnucuje žádné řešení z vnějšku, ale pomáhá mu, aby byl schopen pomoci si sám. Koučink pomáhá vidět problémy a překážky z jiného úhlu pohledu, díky čemuž začneme přemýšlet i za hranice dosud známých řešení, a dostaneme se tak z pomyslné krabice stereotypů, v nichž jsme byli až dosud zavření („think out of the box“).


mindsetguruNová kniha Ivana Černohorského: HLAVA NEJVĚTŠÍ (NE)PŘÍTEL ČLOVĚKA, Ilustrovaný manuál pro každodenní šílenství

O čem je? Kniha vám pomůže pracovat s vlastními myšlenkami k vašemu prospěchu a zároveň vidět život z trochu jiné perspektivy. Posedlost úspěchem by mělo nahradit nadšení pro věci, kterými se zabýváte, které vás zajímají a baví. Uvědomíte si, že tlačit silou sám na sebe a na lidi kolem vás zřídkakdy přináší nějaký pozitivní efekt. Tím, že budete sami v lepší pohodě a budete kolem sebe šířít dobrou náladu, zlepšíte nejen vztahy s lidmi ve vašem okolí, ale věci se vám budou automaticky lépe dařit a dostaví se i kýžený úspěch.


Online kurz koučinku – Mindset Coaching® Distanční kurz (e-learning) pro budoucí kouče a všechny, kteří používat metody mentálního koučinku v profesním nebo osobním životě a ve sportu | ca. 60 hodin distančně (e-learning) | Certifikát: Mindset Coach® | Začátek kdykoliv | Cena: 9.990,- Kč