Jak na stres

v kategoriích: blog, Zdraví


6 faktorů, které mohou zlepšit nebo zhoršit vaši odolnost vůči stresu 

Mindset9_3

I banální stresující situace, jako je například účast na důležité společenské akci, spustí hormonální reakce, které mohou vyvolat kaskádu fyziologických změn. A což teprve když máme obavy o ztrátu zaměstnání, finanční potíže nebo nadcházející zkouškové období. Zrychlí se nám tep i frekvence dechu, napnou se svaly a začneme se potit. Je to jako kdybyste v autě sešlápli pedál plynu. Jedná se o podvědomě spuštěnou, okamžitou reakci našeho těla na bezprostřední nebezpečí, která připraví náš organismus na vysokou zátěž. Tento stres, potom co pomine nebezpečí, rychle odezní a hraje důležitou roli při řešení nebezpečných situací. Řada lidí vnímá tento typ krátkodobého stresu pozitivně, protože je může stimulovat k vyššímu výkonu.

Chronický stres zabíjí

Mindset9Problematický je stres, který je dlouhodobý. Podobně jako vaše auto nevydrží jet dlouhodobě s plně sešlápnutým pedálem plynu. Dlouhodobé působení stresu zvyšuje krevní tlak, způsobuje tvorbu usazenin v artériích, narušuje hluboký spánek a přispívá tak ke vzniku obezity. Chronický stres zároveň iniciuje fyziologické změny v mozku, které mohou podporovat vznik depresí nebo závislostí.

Obavy a strach

Stres se často vyskytuje  souběžně s obavami a strachem. Obavy jsou stále se opakující myšlenky týkající se negativního vývoje v budoucnosti typu “co všechno by se mohlo stát” nebo chyb, které jsme udělali v  minulosti: “co jsem měl udělat jinak”. Často se obavy týkají hrozeb, které nemáme pod naší kontrolou a je zcela iracionální se kvůli nim stresovat. Zbavit se těchto dotěrných myšlenek můžeme tím, že se soustředíme pouze na situace nebo “hrozby”, které můžeme ovlivnit a začneme jednat.

Typický příklad, kde situaci až na výjimky máme pod naší kontrolou, jsou finanční problémy (mohu snížit výdaje, zvýšit si kvalifikaci a najít si lépe placené zaměstnání a pod.).

Příkladem situace, kterou nemáme pod kontrolou vůbec nebo jen nepřímo, je nemoc. Zodpovědným chováním mohu pouze snížit pravděpodobnost že onemocním. Pokud se ke svému zdraví chovám zodpovědně, pak je iracionální (a často také silně kontraproduktivní) se neustále stresovat z toho, že bych mohl onemocnět (nemám to pod kontrolou).

Stres je můj přítel

Někteří lidé mají stres ze stresu. Vnímají stres jako něco nesnesitelného a snaží se mu za každou cenu vyhnout. Život je ale plný potenciálně stresujících událostí a pokud chceme žít plnohodnotný, aktivní život, tak to nelze bez toho, aniž bychom byli občas ve stresu.

Zkuste se proto dívat na stres jako na přítele, který vás buď krátkodobě připravuje na složité situace a nebo, v případě dlouhodobě trvajícího stresu, se vám snaží vysvětlit, že byste měli urgentně něco změnit. Mohou to být například stresující lidé ve vašem okolí, nudné, ubíjející zaměstnání, nebo vaše tendence udělat každému, co mu na očích vidíte.

Mindset9_8

Způsob vnímání stresu, práce se stresem, ale i naše tělesná kondice, hraje při odolnosti vůči stresu velkou roli. Zde jsem pro vás připravil pár tipů, jak se stát vůči stresu odolnější:

1. Vnímání stresu

 • Víc stresu: Stres je můj nejhorší nepřítel. Pocit stresu vnímám jako něco nesnesitelného; snažím se mu za každou cenu vyhnout. Stresuji se kvůli všemu, i kvůli hrozbám, které nemohu nijak ovlivnit.
 • Míň stresu: Stres je můj přítel. Pocit stresu vnímám jako přirozenou reakci mého těla, která mne upozorňuje, že bych měl něco změnit, něco vyřešit, s něčím pohnout. Uvědomuji si, že nemá cenu se stresovat kvůli hrozbám, které nemohu ovlivnit.

2. Mindset

 • Víc stresu: Neustále promýšlím, co by se mohlo stát, nebo co jsem mohl udělat lépe. Často se srovnávám s ostatními. Jsem pod tlakem vlastnit a dělat věci, jako lidé kolem mě, lidé v médiích nebo “přátelé” na sociálních sítích.
 • Míň stresu: Snažím se aktivně vnímat co si myslím, ale zárověň si od vlastních myšlenek držím zdravý odstup. Uvědomuji si, že moje myšlenky nejsou realita, ale pouze umělý konstrukt mého mozku. Průběžně je analyzuji na jejich racionalitu.

3. Relaxace

 • Víc stresu: Jsem permanentně dostupný. Neumím nebo nemohu vypnout (rodina/práce). Pro sebe nemám žádný čas.
 • Míň stresu: Pravidelně medituji a dělám dýchací a relaxační cvičení, ev. jógu. Praktikuji mindfulness t.j. snažím se vnímat vše co se kolem mne děje a co dělám “real time”. Mám kvalitní a dostatečně dlouhý spánek.

4. Sociální vztahy

 • Víc stresu: Nemohu se spolehnout na lidi kolem sebe. Moje osobní i profesní vztahy jsou nevypočitatelné a plné nejistoty. Nemám kvalitní sociální vazby.
 • Míň stresu: Užívám si kontakty s přáteli a rodinou. Na lidi kolem sebe se mohu spolehnout a kdykoliv se na ně obrátit s prosbou o pomoc.

5. Strava

 • Víc stresu: Jím převážně vysoce zpracované potraviny plné cukrů a průmyslově upravených rostlinných tuků (trans tuky). Často jím ve fast foodu, piji denně sladké nápoje a také alkohol.
 • Míň stresu: Jím převážně “real food” tzn. přírodní, co nejméně upravované potraviny a spoustu čerstvé zeleniny. Rád vařím z přírodních potravin.

6. Pohyb

 • Víc stresu: Nemám dostatek pohybu. Všude jezdím autem nebo veřejnými dopravními prostředky. Vždy používám výtah.
 • Míň stresu: Jsem pohybově aktivní. Chodím pěšky, kde to lze; nepoužívám výtah. Ve volném čase se snažím denně sportovat.

mindsetguruNová kniha Ivana Černohorského: HLAVA NEJVĚTŠÍ (NE)PŘÍTEL ČLOVĚKA, Ilustrovaný manuál pro každodenní šílenství

O čem je? Kniha vám pomůže pracovat s vlastními myšlenkami k vašemu prospěchu a zároveň vidět život z trochu jiné perspektivy. Posedlost úspěchem by mělo nahradit nadšení pro věci, kterými se zabýváte, které vás zajímají a baví. Uvědomíte si, že tlačit silou sám na sebe a na lidi kolem vás zřídkakdy přináší nějaký pozitivní efekt. Tím, že budete sami v lepší pohodě a budete kolem sebe šířít dobrou náladu, zlepšíte nejen vztahy s lidmi ve vašem okolí, ale věci se vám budou automaticky lépe dařit a dostaví se i kýžený úspěch.


Online kurz koučinku – Mindset Coaching® Distanční kurz (e-learning) pro budoucí kouče a všechny, kteří používat metody mentálního koučinku v profesním nebo osobním životě a ve sportu | ca. 60 hodin distančně (e-learning) | Certifikát: Mindset Coach® | Začátek kdykoliv | Cena: 9.990,- Kč