4 “C” KOUČINK

v kategorii: blog


Základem koncepce kurzů koučinku Mindset Academy jsou principy vzdělávání pro 21. století

Vzdělávání, tak jak ho známe ze základních a středních škol, je postavené hlavně na přenosu informací z učitele na žáka. Tento přístup dával v minulosti smysl. Učitel byla osoba, která měla vyšší vzdělání a určitý informační náskok. Výuka spočívala v prezentaci informací učitelem, jejich memorování žáky, zkoušení a hodnocení. Tento způsob výuky ale v dnešní době už nedává smysl. Informace jsou v obrovském množství volně dostupné na internetu, je ale velmi obtížné vybrat ty “správné”, často se velmi rychle mění, tak jak se mění technologie a vědecký výzkum. To co dnes považujeme za pravdu, zítra kvůli novým poznatkům pravda být nemusí. Memorování informací nedává smysl, protože nemůžeme s jistotou říct, jestli to, co se dnes učíme bude mít zítra ještě nějakou relevanci.

Princip vzdělávání pro 21. století je postaven na následujících čtyřech pilířích:

1. Kritické myšlení

Kritické myšlení umožňuje studentům rozlišovat fakta a názory, pracovat s podloženými informacemi a řešit problémy. Učí práci s hypotézami a empirickými údaji. Kritické myšlení vyžaduje vždy určitou dávku skepticismu, protože v současné době je velmi obtížné ověřit správnost informací. V konečném důsledku umožňuje kritické myšlení vytvářet si na všechny události svůj vlastní názor a žít plnohodnotný život nezávislý na autoritách proklamujících jedinou pravdu.

2. Kreativita

Kreativitu nelze naučit, ale lze vytvořit prostředí, kde kreativita prosperuje. Je to prostředí bez strachu, tlaku, destruktivní kritiky a hodnocení. Kreativita umožňuje vidět spojení tam, kde je ostatní nevidí, transformovat nápady a myšlenky “outside the box” do reality. Zaměřuje se na zkoušení nových cest a hledání nekonvenčních řešení, podporuje studenty myslet způsobem oproštěným od dogmat a zajetých kolejí. Zároveň učí studenty vypořádávat se s neúspěchy a vidět nezdar jako příležitost k učení. 

3. Komunikace

Umět správně komunikovat není o správné gramatice, ale o uvědomění si hlavních komunikačních bariér jako je kritika a hodnocení. Správné chápání toho, co se snaží ostatní vyjádřit, vyžaduje dávku empatie a schopnost opravdu pozorně naslouchat. Úspěšná komunikace není o tom, říkat někomu co by měl dělat ale, spíše o kladení těch správných otázek.

4. Spolupráce v týmu 

Efektivní spolupráce v týmu, zejména pokud se jedná o vysoce diverzní tým, obsahuje ztotožnění se s významem toho, co společně budujeme, respekt k svobodnému názoru ostatních, zdravá dávka asertivity a zároveň i tolerance a schopnost efektivně řešit konflikty. Dobře fungující týmy nepotřebují externí řízení, ale mohou se řídit samy, přes zpětnovazební smyčky a koordinaci svých aktivit s ostatními týmy. Proto jsou nároky na samostatnost a vyspělost jednotlivých členů týmu tak vysoké.


KOUČINKOVÝ DIÁŘ MiNDSET ACADEMY, 52 týdenních lekcí, cvičení a úkolů pro zvýšení výkonnosti, mentální odolnosti i vaší psychické pohody


 

Online kurz koučinku – Mindset Coaching®