Pro firmy


_DSC0174 (1)

Firemní workshopy

Vedle přirozených, biologických změn, jsme v poslední době stále více vystaveni změnám, které jsou způsobeny inovacemi, vývojem nových technologií a novými vědeckými poznatky. Pokud máte pocit, že systém řízení vašich týmů postrádá flexibilitu a inovační schopnost, pomůže vám tento workshop etablovat firemní kulturu, která stojí na

  • Týmové spolupráci
  • Otevřené komunikaci
  • Sebereflexi a vědomí o silných stránkách a slabinách
  • Schopnosti delegovat rozhodovací pravomoce
  • Vytvoření kreativního prostoru pro inovace a osobnostní růst

 Cílem workshopu je

  • Zlepšení zvládání sociálních dovedností jako je empatie, naslouchání, zvládání konfliktů, asertivita a pod.
  • Lepší zvládání impulsů a negativních myšlenek a pocitů
  • Základy stres managementu
  • Eliminace běžných chyb v rozhodování

 
Objednat jednodenní workshop

Objednat 3 hodinový workshop