Recenze: Online kurz koučinku – Mindset Coaching®


Recenze: Online kurz koučinku – Mindset Coaching®

eva-lazokova

 

 

 

 

Eva Lázoková

Kurz sestává ze tří částí – modulů. Každá část je ještě rozdělena na čtyři podčásti. Jednotlivé podčásti by měly zabrat přibližně týden studia (při frekvenci hodinu každý pracovní den), takže každý modul jeden měsíc; tři měsíce studia celkem. Zakoupit si lze buď celý kurz najednou nebo postupně, po jednotlivých modulech.

Modul 1

 1. Týden: Emoční inteligence, empatie, sebeuvědomění, sebeřízení
 2. Týden: Vybrané aspekty z neurovědy, psychologie, kognitivní procesy
 3. Týden: Komunikace a naslouchání
 4. Týden: Úvod do koučinku, koučinkové postupy a procesy

Jak se říká – „každý má začít sám u sebe“. Pro zájemce o koučink to platí dvojnásob. V prvním modulu tedy najdeme vybraná témata z humanitních i přírodních věd, která poodhalují procesy, které stojí za vnímáním sebe sama a interakcemi s druhými. Jen člověk, který zná sám sebe, svoje silné i slabé stránky, své motivace i obavy, je schopen adekvátně fungovat v mezilidských vztazích a být nápomocný druhým při jejich vlastní cestě za vytyčeným cílem.

Modul 2

 1. Týden: Koučink – První hodina s klientem
 2. Týden: Vybrané nástroje koučinku
 3. Týden: Cíle a řešení problémů na cestě k nim
 4. Týden: Koučink jako nástroj leadershipu

Druhý modul přináší konkrétní postupy a nástroje, které lze při koučinku využít. Včetně praktických cvičení, která nám – či klientovi – pomohou stanovit vlastní priority a cíle, které chceme v životě (ať už pracovním nebo osobním) dosáhnout.

Modul 3

 1. Týden: Koučink zdravého sebevědomí
 2. Týden: Koučink asertivity
 3. Týden: Koučink stresu
 4. Týden: Koučink obav a strachu

V posledním modulu získáme znalosti o vnímání sebe sama a budování zdravého sebevědomí a asertivního jednání s druhými. Dozvíme se také, jak se efektivně vypořádat s obavami, stresem a strachem. Důležitým poznatkem přitom je, že tyto negativní pocity bychom se neměli snažit zcela potlačit nebo si je racionálně vymlouvat. Naučíme se techniky, které nám pomohou tyto emoce zvládat a pomocí vytvoření adekvátní strategie nakonec překonat těžkosti, se kterými se potýkáme, nebo je dokonce přijmout jako výzvu a příležitost k vlastnímu růstu.

Výukové manuály

Následuje souhrn manuálů ke stažení. Většina jejich obsahu se sice nachází i přímo v lekcích kurzu (různé návody a cvičení), ale oceňuji přehled, který je takto uceleně k dispozici. Naleznete zde:

Manuál kouče

Manuál asertivity

Manuál zdravého sebevědomí

Manuál zvládání stresu

Manuál relaxačních technik

Test a certifikace

Po absolvování všech tří modulů následuje závěrečný test. Pro jeho splnění je potřeba zodpovědět alespoň 70 % otázek správně. Účastník poté obdrží certifikát o zvládnutí kurzu a registraci jako Mindset Coach. Kdo chce získat osvědčení jako kouč akreditované MŠMT, může (ale nemusí) absolvovat ještě prezenční část kurzu.

Shrnutí

Kurz má jednoduchou grafickou podobu, což sice na první pohled může působit poněkud stroze, ale pro praktické využití je to spíše výhoda, protože se rychle načítá a lze snadno zobrazit i na tabletu či smartphonu a studovat tak můžete v podstatě kdekoli a kdykoli. Přesto ale není jen holým textem – nalezneme tu i jednoduché a přehledné tabulky a infografiky, které usnadňují pochopení obtížnějších částí.

Navíc obsahuje – krom informativních textů ve formě pdf – také různá cvičení, výuková videa a odkazy na doporučenou literaturu, která nám může pomoci rozšířit si obzory a ukázat širší souvislosti dané problematiky. Tato různorodost studijních materiálů také zaručí, že lépe udržíme pozornost a nesklouzneme k „přelétání“ dlouhých pasáží textů bez řádného soustředění na obsah a jeho porozumění.

Kurz tedy mohu rozhodně doporučit. Je flexibilní jak z hlediska místa a času studia (vše si určuje sám účastník), tak z hlediska investování prostředků (nárazové či postupné zakoupení jednotlivých modulů, případně doobjednání i prezenční části kurzu pro získání osvědčení MŠMT). Získané znalosti – díky jejich zasazení do širšího kontextu – využije nejen budoucí kouč, či ten, kdo pracuje s lidmi a metody koučinku použije jako doplněk ke své činnosti; ale také ten, kdo hledá vlastní cestu k osobnímu či pracovnímu rozvoji (včetně sportovce, který chce pomocí mentálního koučinku zlepšovat svou výkonnost).