Mgr. Jana Vaňková

v kategorii: Reference


Prodírání se teorií, pasivní poslouchání ve výuce a stres, jak všechno člověk při práci zvládne, skutečně není adekvátní způsob vyjádření průběhu tohoto kurzu. Samozřejmě, že jsou účastníci s teoriemi koučinku průběžně seznamováni, ale z velké části se jedná o skupinová cvičení, která vedou každého k zamyšlení se nad tím, jaký je, jak sám sebe vnímá, jak si myslí, že ho vnímají ostatní, jaké silné a slabé stránky u sebe shledává, kde se právě nachází, kam směřuje, jaké má cíle a jakými způsoby jich lze dosáhnout. Je to jakési „sáhnutí si sám do sebe“ a forma terapie. Účastníci se během kurzu blíže seznamují a mají tak možnost naučit se přijímat, že je každý jiný a zároveň si uvědomit, že právě ta odlišnost ve finále tvoří tu hloubku, jedinečnost a sílu té skupiny. Ještě chci dodat, že byť hovořím o jinakosti každého, zároveň je člověku zrcadleno cosi z jeho života, …však taky není náhoda, že jsme se na kurzu setkali PRÁVĚ my.

…Proč právě zaměření se sám na sebe, když je předmětem výuky koučování druhých? Jedním z pravidel koučinku je „pomoct druhým, aby si uměli sami pomoct“, a k tomu má předpoklady právě člověk, který si je plně vědom sám sebe.

Kurzem provádí velmi osobitý lektor, který má z oboru velké znalosti a mnoho zkušeností a v koučování oplývá přirozenými schopnostmi. Každého bere takového, jaký je, je otevřený různým názorům a přesvědčením, dává všem prostor pro vyjádření, přičemž nesoudí. Na každou výuku je řádně připraven a vždy s pozitivním přijetím. Jeho výklad je jasný, srozumitelný, snadno pochopitelný a má velmi dobře zpracované studijní materiály, jež jsou prostřednictvím portálu účastníkům zpřístupněny neomezeně i po skončení kurzu. Pan Dr. Černohorský činnost lektora vykonává ze srdce a s nadšením a ke svým studentům přistupuje jako k sobě rovným. V rámci studia nabízí zdarma 2 koučinkové hodiny s každým členem a po ukončení kurzu je otevřen i další pomoci či spolupráci.

…Říká se, že „správný“ kouč má v sobě to cosi, co ho tvoří jedinečným, a to pan Černohorský rozhodně je…

Mgr. Jana Vaňková, absolventka Akreditovaného kurzu koučinku (MŠMT) – 4. 9. 2020 – 6.11.2020