Mgr. Martina Kastnerová

v kategorii: Reference


Ahoj Ivane, musím upřímně říct, že jsem od kurzu nic velkého nečekala. A už vůbec ne nějaké hlubší osobní vhledy, sebepoznání, nasměrování své cesty..
Uvědomění si, co ve svém životě chci a co ne..O to víc jsem pak byla překvapena hloubkou a autenticitou.
Šla jsem si pro koučovací techniky, které budu moct uplatnit v praxi a dostala nečekaně mnohem víc.
Skupina byla neuvěřitelná, skvělá, dynamická, perfektní..proste boží. Mám pocit, že to většina, nebo všichni cítili podobně /rozebíraly jsme to pak s Peťou a ta to má stejně/. Moc krásně jsi to vedl, lidsky, s pokorou, bez hraní si na “experta”.  Skvělý bylo, že to bylo hodně dynamický, hodně praktický (práce ve třech i u tabule).
Ve skupině jsem zažívala pocity bezpečí, sounáležitosti, vzájemného obohacování se nejen na profesní úrovni, ale hlavně na té lidské.  A nestyděla jsem se mluvit nahlas (což občas mívám). Úplně mě mrzelo, že kurz končí.
Mgr. Martina Kastnerová, Absolventka Akreditovaného kurzu koučinku 7/2022