Jan Šulc, Absolvent Health Coaching kurz 5.4. – 7.6.2023

v kategorii: Reference


Nejsnadnější cesta jak porozumět tomu co se děje s našim tělem. Jestli je člověk alespoň trochu soudný, nemůže se zde získanými fakty naložit jinak, nežli použít je k prodloužení vlastního života. Plnohodnotná forma uvolněného výkladu připravuje prostor pro vlastní úvahy o probíraných tématech, do té míry, že je absolvent začne praktikovat sám na sobě. Navíc získá dostatek podnětů a vzorů jak poskytnuté informace dále využít v rámci profesní. Lektoři z Mindset Academy svými postoji žijí a jsou proto nejlepšími učiteli, kteří díky osobním zkušenostem přinášejí ten nejlepší vhled do obsahu kurzu. Po absolvování kurzu chci konstatovat, že ani jediná minuta zde nebyla zbytečná a následný přesah užití je plnohodnotným bonusem. Honza Šulc (kurz HC 5.4 – 7.6 2023)