Mgr. Josef Pašek

v kategorii: Reference


Z kurzu mám velmi silné zážitky a budu z nich ještě dlouho žít, kohokoliv z vás kdykoliv rád uvidím a rovněž doufám, že se budeme nadále scházet v rámci časových možností všech. Zároveň ti děkuji za kurz koučinku, který pro mě byl velkým přínosem a předčil má očekávání, zejména to bylo způsobeno tvým profesionálním a zároveň přátelským přístupem. Každému bych kurz koučinku doporučil, protože s jeho pomocí může být překonána většina životních překážek a ušetřeno mnoho zbytečného stresu..