Ing. Marcela Koucká

v kategorii: Reference


Ing. Marcela Koucká
Managing Director, EMC PARTNERS
“Školení vedené Dr. Ivanem Černohorským pro mne znamenalo významnou pomoc v osobním i pracovním rozvoji. Oceňuji jak teoretickou, tak praktickou část školení, která mi pomohla odhalit nové způsoby hledání cest k dosažení cíle. Koučink mě naučil chápat věci v širších souvislostech, pomohl mi ujasnit si role a priority a díky tomu pomoci v životních rozhodnutích. Za hlavní přednosti Dr. Černohorského považuji především jeho vlastní zkušenosti z vedení velkých zahraničních firem, zkušenost ze sportovního koučinku, osobní nadhled,  zajímavý a především praktický způsob výkladu včetně možnosti konkrétního nácviku rozhovoru mezi koučem a klientem. Velmi oceňuji přátelskou, neformální, otevřenou atmosféru a umění vtahnout posluchače do interakce. Koučink vedený Dr. Ivanem Černohorským dodá energii a posune člověka v jeho dalším osobnostním rozvoji.”