Trénink emoční inteligence


manegement_icons_color.cdrVelký počet studií ukázal, že mezi emoční inteligencí a pracovním výkonem je velice významný vztah.
Schopnost zvládat emoce znamená, že máme dobrou emoční sebekontrolu, myslíme jasně, i když vyjadřujeme silné pocity, rozhodujeme se na základě rozumu a pravidelně přemýšlíme o svých pocitech a emočním chování.
Kladná emoce stimuluje proces myšlení a pozitivně ovlivňuje chování. Negativní emoce může blokovat efektivitu rozumových procesů a vést k iracionálním rozhodování. Nadšení, optimističtí, zapálení, starostliví zaměstnanci často podobné pocity a vlastnosti přenášejí na zbytek kolektivu.
Schopnosti emoční inteligence se lze naučit v jakékoli fázi života, ale tento proces vyžaduje odhodlání a dlouhodobý trénink.
Tréninkové programy EI mají prokazatelně velký dopad na obchodní výsledky díky zvýšenému citu pro týmovou práci napříč projekty, lepšímu sdílení informací, kvalitnější komunikaci v multi-site prostředí a vyšší úrovni společné zodpovědnosti za obchodní výsledky.

Cíle tréninku EI

  • Zlepšení výkonu jednotlivých členů týmu a týmové spolupráce v rámci týmů i mimo ně prostřednictvím tréninku zvládání sociálních dovedností.
  • Zlepšení vůdcovských schopností manažerského týmu prostřednictvím tréninku základních organizačních a vůdcovských schopností
  • Trénink by měl u všech účastníků zvýšit schopnost lépe zvládat vlastní myšlení, pocity a chování vůči sobě i ostatním.
  • Lépe se vypořádat s negativními pocity
  • Lépe se rozhodovat ve stresu a pod tlakem
  • Získat větší odolnost při potížích
  • Zlepšit schopnosti řešení mezilidských problémů
  • Uplatnit efektivní techniky řešení konfliktů

 

Máte otázku? Napište nám..