Trénink koučinku


manegement_icons_color.cdrVedle přirozených, biologických změn, jsme v poslední době stále více vystaveni změnám, které jsou způsobeny inovacemi, vývojem nových technologií a novými vědeckými poznatky.

Změny v chování zákazníků způsobené externími faktory jako jsou finanční krize a zesilující globalizační tendence dostávají management firem pod stále větší tlak.

Koučink je jedna z metod, jak pomoci jednotlivcům i týmům jak se vypořádat s externím tlakem a nebrat změny pouze jako hrozby a překážky, se kterými je třeba se vypořádat.

Koučink vám pomůže najít cesty, jak vidět a využít změny jako příležitosti pro osobní i firemní rozvoj. Executive Coaching může být zároveň i metoda, jak pomoct vedení firmy změny iniciovat a „prodat“ do všech úrovní organizace.

Vrcholoví sportovci, manažeři i top prodejci mají mnoho společného. Hlavním společným jmenovatelem je jejich cíl dosahovat top výsledků.

Pokud máte pocit, že systém řízení vašich týmů postrádá flexibilitu a inovační schopnost, náš Koučink-program pomůže vašim manažerům etablovat firemní kultury koučinku, která stojí na

  • týmové spolupráci
  • otevřené komunikaci, na sebereflexi a vědomí o vlastních slabinách
  • schopnosti delegovat rozhodovací pravomoce
  • schopnosti poskytnout prostor pro inovace a osobnostní růst

Naučíme vás používat koučink ve vaší denodenní profesní praxi.

Máte otázku? Napište nám..