Psychopati: Studená a horká empatie

v kategorii: Videa


Empatie, studená a horká, Pojem studená a horká empatie pochází z knihy britského psychologa Kevina Duttona “The Wisdom of Psychopaths”. Dutton provádí již mnoho let výzkum zaměřený na rozhodování a chování lidí, kteří podle klinických testů inklinují k psychopatii. Psychopati se podle něj vyznačují tím, že neznají úzkost, nemají soucit, umí se velmi dobře soustředit na své cíle, mají přehnané sebevědomí ale na druhé straně jsou často velmi charizmatičtí a umí se “chladně” vcítit do role toho druhého. Mají schopnost “přečíst” a analyticky ve svůj prospěch vyhodnotit a využít to, co si lidé myslí, jaké mají tužby a čeho se bojí, aniž by se jich to emočně jakkoliv dotklo. Tuto schopnost psychopatů Dutton označuje jako studenou empatii. Tento analytický, bezemoční přístup vede k tomu, že mezi nenásilnými psychopaty je mnoho úspěšných politiků, businessmanů, právníků ale třeba i chirurgů. Normální člověk je empatický “horkým” způsobem, což znamená, že do vcítění je zapojené emoční centrum amygdala. Vede to k tomu, že například vcítění se do problémů druhého u nás vzbuzuje soucit, bolest nebo úzkost. Emoce, které psychopat nemá. Dutton ukazuje analytický přístup psychopatů k rozhodování na klasickém příkladu morálního dilematu: Představte si že se z kopce nekontrolovatelně řítí tramvaj na zastávku s 5 lidmi. Pokud se nic nestane, všichni zemřou. Vy můžete ale posunout výhybku a odklonit tramvaj na vedleší kolej, kde stojí 1 člověk, který v tomto případě zemře. Většina lidí se rozhodne výhybku překlopit a zachránit tím 4 lidi. Druhý myšlenkový experiment už je složitější: Tramvaj můžete zastavit tím, že vy osobně strčíte pod koleje “tlouštíka” stojícího vedle, který sice zemře, ale tramvaj se jeho tělem zastaví a vy tím zachráníte 5 lidí. Většina lidí s touto situací už má problém. Zabít někoho vlastníma rukama, je něco jiného, než jen překlopit výhybku. Psychopaté takto nepřemýšlejí. Z jejich analytického, bezemočního pohledu, jsou obě situace identické.