Emoční inteligence: Seberegulace a kontrola impulsů

v kategorii: Videa


Jak řídit sám sebe – Sebeuvědomění a seberegulace – Základní vztahy mezi pocity, myšlením a chováním. Uvědomění, co v určitých situacích cítím a proč. Uvědomění, jaký efekt moje pocity mají na moje myšlení, chování, rozhodování a můj celkový výkon. Správný odhad mých schopností – Odhad mých slabin a silných stránek (přeceňuji nebo podceňuji mé schopnosti). Mohu dělat chyby ale musím se z nich učit. Jsem otevřený vůči kritické zpětné vazbě. Jak interagovat s ostatními – Schopnost vnímat věci z pohledu druhého, vnímat neverbální signály, chápat pocity druhého, asertivita, odvaha, přizpůsobivost, základní problémy mezilidské komunikace, schopnost naslouchat, reflektivní naslouchání, orientace na službu a “pomoc ostatním”, první dojem, neverbální komunikace Hlavní chyby v interakci s ostatními – Přehnané ambice, nerealistické cíle, přehnaný tlak na sebe a okolí, perfekcionismus.