Konflikty: 5 způsobů, jak lze řešit konflikty

v kategorii: Videa


<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/fwpwyrI-q00″ frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

Různé způsoby řešení konfliktů: -Prosazování: Je nutná rychlá a rozhodná akce v krizi. Potřebuji prosadit nepopulární rozhodnutí a jsem si jistý, že mám pravdu. Chráním se před agresivními jedinci, kteří využívají neasertivní chování a mají tendenci se prosazovat na můj úkor. -Přizpůsobení: Zjistil jsem, že jsem se spletl. Předmět konfliktu je mnohem důležitější pro protistranu než pro mne. V situaci, kdy dobrá nálada v týmu je klíčová a chci za každou cenu zabránit napětí a špatné náladě. -Vyhýbání: Konflikt je pro mne bezvýznamný, mám spoustu důležitějších věcí, které musím řešit. Nemám možnost cokoliv ovlivnit (např. rozhodnutí centrály) změnit (např. osobnost člověka). -Spolupráce: Jedná se o důležitý problém a obě strany mají ve své podstatě pravdu, jen se dívají na konflikt z jiného úhlu. Je nutné najít společné řešení, které zohlední obavy obou stran. Kompromisy: Jedná se o problém, který nemá úplnou prioritu. Problém není zas až tak důležitý, aby stál za námahu spojenou s více asertivním řešením. Dočasné řešení komplexních problémů, než se najde více uspokojivé řešení.