Iracionální myšlenkové vzory. Chyby. (Ne)spokojenost. Stav mysli.

v kategorii: Videa


Jedná se o běžně se vyskytující myšlenkové stereotypy, které jsou v rozporu s racionálním rozhodováním. Příklady iracionálních stereotypů: 1. Za každou cenu chci být oblíbený. Chovám se tak, jak to moje okolí ode mne očekává. 2. Za žádnou cenu nesmím udělat chybu. V každé situaci musím vypadat kompetentně, adekvátně. Musím vždy uspět. 3. Mám povinnost upozorňovat ostatní na to, že se chovají nepřístojně a neférově. 4. Když se mnou někdo nejedná fér, nebo se mi stane něco nepříjemného, vidím věci jako hrozné, příšerné a katastrofické. 5. To, že se cítím mizerně, přichází z externích zdrojů, které nemohu nijak ovlivnit. 6. Když mi něco připadá nebezpečné nebo nepříjemné, pociťuji obavy a strach. 7. Radši se vyhnu obtížím, než bych se snažil převzít zodpovědnost a něco měnit. 8. Moje minulé zážitky jsou pro mne velmi důležité a do velké míry ovlivňují moje pocity a moje chování v přítomnosti. 9. Lidé by se měli chovat a věci by se měli vyvíjet lépe, než tomu bylo doposud a já to musím změnit. 10. Moje hodnota se odvíjí od toho, jak si stojím ve srovnání s ostatními.