Empatie

v kategorii: Videa


Emoční inteligence a empatie. Co je to a k čemu nám pomáhá. Chovám se k lidem tak, jak si přejí abychom se k nim chovali – získám přátele. Chápu chování lidí kolem mne. CO JE EMPATIE Vidět situaci z pohledu toho druhého (tak abych byl schopen mu pomoct) Hluboké porozumění ostatních a jejich záměrů potřeb cílů nadějí obav Naslouchání a sondování toho, co je důležité pro úspěch člověka, o kterého se zajímáme Vnímání verbální a zejména nonverbální komunikace tón hlasu výraz obličeje řeč těla Uvědomování si a reakce na nevyřčené obavy a pocity PROČ EMPATIE Chovám se k lidem tak, jak si přejí abychom se k nim chovali – získám přátele Chápu chování lidí kolem mne Chápu co moje chování vyvolává v ostatních lidech Chápu nevyřčenou část komunikace Chápu potřeby ostatních Chápu přání a naděje / strach a negativitu Jsem schopen odhadnout budoucí chování lidí kolem mne Umím motivovat lidi kolem mne Umím přesvědčovat lidi o mém názoru Chápu mé oponenty (ale nemusím souhlasit) Znám mé nepřátele