Různé cesty k dosažení cílů

v kategorii: VideaAni s perfektní strategií nám nemůže nikdo stoprocentně garantovat, že svého cíle dosáhneme. Naprostou jistotu nebudeme mít nikdy, protože jsme vždy do určité míry závislí na řadě externích faktorů, které nikdy nebudeme mít pod svou kontrolou (vývoj ekonomiky, inovace etc.). My můžeme ovlivnit pouze některé faktory, které pod kontrolou máme – tedy naše myšlení, chování, zvyklosti, činy,… Pokud se ale budeme držet správně zvoleného procesu, zvýšíme tím své šance na úspěch.