Práce s podvědomím ve sportu

v kategorii: VideaKaždý sportovec by bezesporu měl mít ambiciózní cíle. Často nás ale přehnané přemýšlení o cílech, kterých chceme dosáhnout, vystavuje zbytečnému tlaku. Dosažení většiny velkých cílů máme jen částečně pod naší kontrolou. Pokud se tedy upnu na dosažení něčeho, co nemám pod stoprocentní kontrolou, lehce se mi může stát, že budu velmi zklamaný, aniž bych něco udělal špatně.