Naše sebepojetí (Core Self Concept)

v kategorii: blog


Core Self

Ego většiny lidí se identifikuje se symboly mimo sebe sama. Podporuje nás v tom i naše „rakousko-uherská“ kultura a je to vidět na zvyklostech, jak se necháme oslovovat podle funkcí, které zastáváme, nebo titulů, které nám byly uděleny: „pane doktore“, „pane řediteli“, „pane režisére“, „pane redaktore“ atd.

Hrajeme roli 
Kromě zaměstnání se běžně identifikujme i s rolemi v oblastech, jako je sport, partnerský vztah, rodina, přátelé, a velmi často i se statusem spojeným s různými předměty jako je dům, auto, hodinky, oblečení etc. Tento postoj nás nutí hrát sobě i ostatním zvolenou roli. Dáváme tak sami sebe pod tlak, být za každou cenu v dané oblasti úspěšný, vlastnit ty správné věci nebo držet si za každou cenu nějakou pozici v zaměstnání. Stres z toho nejenomže snižuje kvalitu našeho života, ale velmi často negativně ovlivňuje i náš pracovní nebo sportovní výkon. Opravdové problémy pak nastanou, pokud se oblast, se kterou se identifikujeme, nějak dramaticky změní nebo nevyvíjí tak, jak jsme si představovali. Pokud náš dosavadní život spočíval na těchto symbolech a my ztratíme místo v zaměstnání, prohrajeme nějaký zásadní sportovní zápas, odejde nám partner, nebo si už nemůžeme dovolit koupit si každé dva roky nové luxusní auto, naše ego se většinou zhroutí.

Jsem dobrý, takový jaký jsem

Podstatně lepší přístup k životu a k sobě samotnému nabízí Core Self Concept. Vychází z předpokladu, že každý z nás má hodnotu jako člověk sám o sobě bez ohledu na to, co dělá, jestli je oblíbený, má úspěch nebo ne. Neznamená to, že se nemáme snažit být dobří v tom či onom. Důležité je jenom nečerpat sebevědomí zvenku, tj.  ze zaměstnání, sportu, důležitých přátel a dalších symbolů, kterými se obklopuji ale z toho, že jsem hodnotný sám o sobě jako lidská bytost. Pokud se vám podaří vidět vaši hlavní hodnotu v tom, že jste člověk, zbaví vás tento postoj zbytečného tlaku a udělá vaše sebevědomí imunní vůči eventuálním neúspěchům. Je hodně pravděpodobné, že tento přístup přispěje i k vašemu celkovému uvolnění a tím zvýší pravděpodobnost, že budete celkově spokojenější a úspěšnější.