Objednávka kurzu ”Online kurz pro kouče zdravého životního stylu - Health Coach”


Online kurz pro kouče zdravého životního stylu – Health Coach

V průběhu minulých let, kdy našimi kurzy prošlo mnoho absolventů Kurzu koučinku zdravého životního stylu (Health Coaching), jsme zjistili tyto klíčové poznatky:

  1. Správnou MOTIVACI pro změnu životního stylu získá ten, kdo chápe fyziologické procesy ve svém těle a dopady problematického chování na metabolismus a na své zdraví.
  2. Psychika a mentální nastavení – MiNDSET – hrají při změně chování zásadní roli. Základem pro úspěšnou změnu životního stylu jsou tedy zejména koučovací dovednosti.
  3. Strava a pohybové aktivity jsou VYSOCE INDIVIDUÁLNÍ oblasti, které se liší klient od klienta a proto je důležité, abychom každému klientovi pomohli nastavit si svůj individuální stravovací a pohybový režim, který bude vyhovovat jeho preferencím a možnostem.
  4. Psychika a fyziologie jsou SPOJENÉ NÁDOBY, které se vzájemně ovlivňují. Problém v jedné oblasti ovlivňuje negativně tu druhou a naopak. Celostní přístup ke zdraví je klíčem k úspěchu.

Tento nový kurz pro budoucí  kouče zdravého životního stylu zohledňuje všechny zmíněné faktory. 

Cena kurzu: 9 990 Kč s DPH

Objednat kurz

1. Iniciály

2. Fakturační údaje

3. Způsob platby

4. Části kurzu

5. Místo kurzu