Objednávka kurzu ”Jednodenní firemní workshop”


Vedle přirozených, biologických změn, jsme v poslední době stále více vystaveni změnám, které jsou způsobeny inovacemi, vývojem nových technologií a novými vědeckými poznatky. Pokud máte pocit, že systém řízení vašich týmů postrádá flexibilitu a inovační schopnost, pomůže vám tento workshop etablovat firemní kulturu, která stojí na

  • Týmové spolupráci
  • Otevřené komunikaci
  • Sebereflexi a vědomí o silných stránkách a slabinách
  • Schopnosti delegovat rozhodovací pravomoce
  • Vytvoření kreativního prostoru pro inovace a osobnostní růst

 Cílem workshopu je

  • Zlepšení zvládání sociálních dovedností jako je empatie, naslouchání, zvládání konfliktů, asertivita a pod.
  • Lepší zvládání impulsů a negativních myšlenek a pocitů
  • Základy stres managementu
  • Eliminace běžných chyb v rozhodování

Cena kurzu: 60 500 Kč s DPH

Objednat kurz

1. Iniciály

2. Fakturační údaje

3. Způsob platby

4. Části kurzu

5. Místo kurzu