PANNA NEBO OREL, ŠŤĚSTÍ NEBO ÚSPĚCH?

v kategorii: blog


Jako leadership koučku mě často oslovují lidé, jejichž téma je ÚSPĚCH: jak nejrychleji dosáhnout určitého kariérního posunu, jak obstát v nové pozici, jak zvládnout fúzi, jak se připravit na relokaci. Provázím je tedy na cestě k takovému CÍLI, který jim přinese ÚSPĚCH, jenže po nějaké době se mnou často sdílí frustraci, že to NENÍ DOST.

Úspěch nás nečiní šťastnými, ale štěstí nás může učinit úspěšnými.

Cíle se jeví být mantrou, bez níž nelze obstát. Velmi to souvisí s celkovým nastavením dnešní doby, kdy uspokojení – pozitivní emoce – máme tendence hledat tou nejrychlejší cestou. A tou je ta dopaminová. Neurotransmitter dopamin – hormon odměny – má tu moc poskytnout nám pocit uspokojení právě v důsledku dosažení cíle. Typickým příkladem je odškrtávání to-do-listu – kdy samotné odškrtávání splněných cílů nám dává zakusit radost.

Druhá strana této mince však je, že tento pocit rychle odezní a my se necítíme šťastní. Musíme si rychle dát další cíl a z této cesty často vzniká závislost na plnění cílů. Mnoho lidí je pak obětí vlastní pasti, kdy si myslí, že splnění určitého cíle jim přinese právě štěstí – tedy trvalý pocit, nikoliv krátkou pomíjivou emoci.

Jak z tohoto kruhu ven? Díky stovkám odkoučovaných hodin v tomto tématu mám pro vás několik tipů:

  1. Je nezbytné mít jistotu, že mé cíle jsou vždy v souladu s mými hodnotami. Pokud dosáhnu takového cíle, k dopaminu se mohou přidat i další hormony a ty mohou pomíjivé emoce proměnit v delší pocity.
  2. Je důležité si nejlépe předem uvědomit souvislosti a následky toho, že určitého cíle dosáhnu. Pokud mě v práci povýší, nebude to znamenat jen vyšší plat, ale také více hodin v práci, více odpovědnosti, proto možná více stresu, a méně času na rodinu, odpočinek a záliby.
  3. Dosahovat cílů s podporou naplňuje naši sociální potřebu vztahovosti. Jednak je o 500% vyšší pravděpodobnost, že cíle s podporou dosáhneme, ale to, že svůj úspěch sdílíme s dalšími lidmi, navíc může onu pomíjivou emoci protáhnout v déle trvající pocit štěstí.
  4. Naše myšlení má schopnost blokovat naši cestu k cíli. Podvědomě můžeme toužit po něčem jiném, než jaký cíl jsme si dali – často je to tehdy, když cíl je převzatý, např. od lidí, které považujeme za úspěšné, k nimž vzhlížíme, nebo k nimž vzhlíží lidé, na nichž nám záleží. Pakliže dosáhneme takového cíle, pocit štěstí se často vůbec nedostaví.

Chceme-li svou cestou k cíli docílit štěstí, formulujme si aktivní cíle a zaměřme se na cestu samotnou. Ta nás musí bavit, naplňovat a musíme v ní chtít pokračovat, i když si určený cíl splníme – díky tomu je potom náš cíl udržitelný. Typickým příkladem je přerámovat reaktivní cíl “zhubnout 10 kg” na aktivní “chci být štíhlá/ý a cítit se dobře”.

Budeme-li se vážně cítit dobře, trvající pocit štěstí bude zcela nesrovnatelný s pomíjivou emocí, kterou chvilkově pocítíme, když nám váha ukáže mínus 10kg.

Co si tedy vyberete VY? Panna nebo orel, štěstí nebo úspěch? 

Červen 2023

Mgr. et Mgr. Eva M. Rybková, PhD., MBA, ACC

Jsem celostní koučka se specializací na leadership, chcete-li schopnost vést – protože VŠE v našem ŽIVOTĚ je o VEDENÍ – sebe sama i ostatních. Koučuji vůdkyně i vůdce, nadřízené i podřízené, ty, co udávají tempo, i ty, co drží krok. Své klienty provádím NÁROČNÝMI ŽIVOTNÍMI SITUACEMI k nejlepší verzi sebe sama,  ke sdílenému štěstí bez kompromisů a k trvajícímu úspěchu. Všichni v sobě totiž máme toho  nejlepšího vůdce a nikdy není pozdě ho LASKAVĚ probudit. www.laskavyleadership.cz .