Jak navigovat komplexní systémy

v kategorii: blog


Někdy v minulém roce jsem objevil článek od americké biofyzičky a environmentalistky Donella Meadows (MIT, Harvard). Článek je z roku 2004 a pojednává o křehkosti komplexních, sebeorganizujících se, nelineárních systémů a nemožnosti predikovat a kontrolovat jejich chování (název “Dancing with Systems”). Přijde relativně malý problém a vše se bortí jako domek z karet. Nikdo z nás nemá ani potuchy, jaké budou dlouhodobé následky. Meadows píše, že nemůžeme kontrolovat komplexní systémy ani je plně chápat, ale můžeme se naučit s nimi “tančit”. Její “taneční lekce” vypadá následovně (můj volný překlad):

 1. Pozorujte jak se systém chová, studujte jeho rytmus, učte se z minulosti.
 2. Naslouchejte moudrosti systému, jeho schopnosti sám sebe organizovat a znovu nacházet rovnováhu
 3. Mluvte otevřeně o vašich mentálních modelech, buďte ochotni změnit názor, přepsat hranice a posunout se k novému modelu.
 4. Buďte pokorní a stále se učte.
 5. Nezadržujte, nezkreslujte a nevytrhávejte informace z kontextu.
 6. Pokuste se zjistit jak systém reaguje na externí změny a jak vypadá jeho zpětná vazba.
 7. Systémy, které se řídí samy přes zpětné vazby, lze ovlivňovat pouze politikou, která je zaměřená na zpětné vazby systému (jak bude asi systém reagovat, když něco změním).
 8. Dávejte pozor na věci, které jsou důležité, ne jenom na ty, které můžete měřit.
 9. Mějte v zorném poli systém jako celek a jeho základní vlastnosti jako je kreativita, stabilita, diverzita, odolnost a dlouhodobá udržitelnost.
 10. Rozšiřte svůj časový horizont, neorientujte se pouze na krátkodobé výsledky ale na dlouhodobý dopad.

Co si z toho můžeme odnést?

 • Nic nemá větší vliv na to, kam až se dostaneme, než kterým směrem se vydáme. Stanovení správného směru je tou nejdůležitější věcí, kterou pro dosažení našeho cíle můžeme udělat.
 • Pokud chceme něco zlepšit, musíme se zaměřit na to, co chceme a ne to, co nechceme.
 • Pokud se pohybujeme v nějakém komplexním systému, musíme si uvědomit, že každá změna může mít nečekané dopady. Zejména sebe-organizující se, nelineární zpětnovazební systémy systémy nelze kontrolovat. Takové systémy lze chápat pouze ve velmi všeobecném pojetí. 
 • V komplexním systému nelze exaktně předvídat budoucnost, ani se na ni perfektně připravovat. Neustále čelíme nejistotě. Vždy musíme očekávat překvapení. 
 • Ovlivňovat komplexní systém tak, aby se choval jak my chceme, lze pouze dočasně, pokud vůbec. Komplexní systémy nelze kontrolovat nebo se snažit jim nutit naši vůli.
 • Komplexnímu systému můžeme pouze naslouchat a snažit se pochopit jeho vlastnosti, skloubit je s našimi hodnotami a pokusit se s ním soužít. Výkonnost systému záleží na souhře jednotlivých elementů, ne na jejich separátním fungování. 

Originál článku najdete zde:

http://donellameadows.org/archives/dancing-with-systems/


KOUČINKOVÝ DIÁŘ MiNDSET ACADEMY, 52 týdenních lekcí, cvičení a úkolů pro zvýšení výkonnosti, mentální odolnosti i vaší psychické pohody